Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat 2023. 11. 26.

Megjelent: 2023. november 26.

1. Szervező

Cég név: Silver Kiss Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Silver Kiss Kft.

Képviseli: Kiss András ügyvezető

Székhely: 7557 Barcs, Antal Terézia u. 12.

Levelezési cím: 8600 Siófok, Vadalma utca 6.

Adószám: 10550881-2-14

Közösségi adószám: HU10550881

Cégjegyzékszám: 14 09 303988

E-mailcím: info@silverkiss.hu

Telefonszám: +36 30/3365635

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban az Instagrammal és a Facebookkal, annak szervezésében az Instagram és a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot az Instagram és a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy.

A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. Ingyenesség, a játékban való részvétel

2.1. A játékban résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.2. A játékból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram és Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.3. Szervező kizárólag azokat a hozzászólásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram/Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-­mail címet vesz igénybe, a Szervező az adott Játékost és Pályázatát kizárhatja a Játékból. A játékkal kapcsolatos, Instagram/Facebook profil és e­mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

A játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, posztok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

3. Játék menete

A Silver Kiss Outdoor https://www.facebook.com/silverkissoutdoor oldalán megosztott játék posztja alatt hozzászólás formájában az oldalt követő játékosoknak a következő a feladata:

- küldeni egy reakciót a posztra és kommentben megjelölni 2 embert, akik szívesen töltenek időt a természetben

4. Nyertesek és nyeremények

Nyeremény:

  • Kisorsolunk 1 db Dörr szenzoros fejlámpát 9.990 ft értékben az oldalunk követői között, akik érvényesen részt vesznek a játékban.

A  nyertest egy, a véletlenszerűség elvén alapuló online rendszer segítségével választjuk ki.

5. Határidők

A játék kezdete: 2023. 12. 03.

A játék vége: 2023. 12. 10. 

Sorsolás: 2023.12.10.

Eredményhirdetés a Facebook oldalon, a sorsolást követően.

6. A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a játékban szereplő poszt alatt, üzenetben, az ő hozzászólására válaszolva értesítjük nyereményéről. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

  • a Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója,
  • a Nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
  • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
  • azok a személyek, akik az Instagram/Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
  • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
  • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

7. Szervezői jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

8. Adatkezelés

A nyertes játékosoknak hozzá kell járulniuk, hogy személyes adataik (Facebook elérhetőség, e-mailcím, levelezési cím és a születési dátum) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy a nyeremény elküldhető legyen részére.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.   

Siófok, 2023. 11. 26.